Elitestudiengang Osteuropastudien
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Elitni master program Istočnoevropske studije

Univerziteti/sveučilišta

Portparol/glasnogovornik programa

Professor Martin Schulze Wessel
martin.schulzewessel@lrz.uni-muenchen.de

Zamjenik portparola/glasnogovornika programa

Professor Raoul Eshelman
reshelman@t-online.de

Koordinator programa

Dr. Felix Jeschke
Ludwig-Maximilians-Universität München
Historisches Seminar
Abteilung für Geschichte Ost- und Südosteuropas
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München, Germany
Tel. +49 89 2180-5479
osteuropastudien@lrz.uni-muenchen.de

Akademski stupanj/stepen

Master Istočnoevropskih studija

Uslovi za upis

Visoka/dobra postignuća u okviru srednjeg obrazovanja ili strani ekvivalent (Higher Education Entrance Qualification – HEEQ); diploma osnovne akademske studije (Bachelor ili viši stupanj/stepen) u priznatom akademskom području sa odličnim/dobrim rezultatima ispita; odlično znanje njemačkog jezika, dobro znanje engleskog jezika, osnovno znanje jednog istočnoevropskog jezika; uspješan intervju u Minhenu; uspješno položen pismeni ispit na engleskom jeziku.

Početak programa

Svaki zimski semestar (sredinom oktobra)

Trajanje programa

Četiri semestra

Jezik predavanja

Njemački jezik.
Neobhodno dobro poznavanje engleskog jezika.

Ciljevi studija

Cilj ovog interdisciplinarnog elitnog master programa Istočnoevropske studije, koji traje četiri semestra,jeste da omogući specijalizirano regionalno osmjereno znanje o centralnoj, jugoistočnoj i istočnoj Evropi. Studenti će biti obučeni da analiziraju razvoje, modele i situacije u istočnoj Evropi i da ih smještaju u širi politički, socijalni, ekonomski i kulturni okvir. Pored profesionalnog znanja u relevantnim naučnim disciplinama i poznavanja jednog ili više istočnoevropskih jezika, studentima će biti pružene ključne kvalifikacije koje bi trebalo da im u budućnosti omoguće da preuzimaju odgovorne funkcije u područjima politike, ekonomije, kulture i nauke/znanosti.
Kao dio Bavarske elitne mreže (Elitenetzwerk Bayern) ovaj elitni program je ponuđen od Univerziteta/Sveučilišta Ludwig Maximilian u Minhenu i Univerziteta/Sveučilišta u Regensburgu. Njegove specijalne karateristike obuhvataju iznad prosjećno radno opterećenje (npr. najmanje šest eseja od 20 stranica, seminarske radove), modularizaciju, interdisciplinarni kurs u okviru jednog projekta, tutorstvo/mentorstvo, prakse, jednu interdisciplinarnu ljetnu školu u istočnoj Evropi, intensivne kurseve stranih jezika i profiliranje u skladu sa međunarodnim kontekstom.

Uslovi programa

Studijski program je modularizovan.
Uslov za završetak programa: 120 ECTS bodova.

  • Glavni predmet: 30 bodova (dva modula izborni predmeti)
  • Sporedni predmet(i): 20 bodova (dva modula izborni predmeti)
  • Projektni modul: 10 bodova
  • Kursevi stranih jezika: 16 bodova
  • Ljetna škola: 8 bodova
  • Praksa: 6 bodova
  • Master rad: 24 bodova
  • Usmeni ispit: 6 bodova

Nastavna područja

Istorija/Povijest (LMU Minhen, Univerzitet/Sveučilište u Regensburgu)

Kursevi iz nastavnog područja istorije/povijesti posvjećeni su istorijskim/povijesnim dimenzijama savremenih problema centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Vremenski horizont pokriva period od 18. do 21. stoljeća. Posebni fokus čini analiza istorijskih/povijesnih i savremenih antagonizama vezanih za imperijalna i nacionalna načela organizovanja u istočnoj Evropi. Cilj je dublje razumjevanje istorijskog/povijesnog razvoja imperijalnih, nacionalnih, religijskih i regionalnih identiteta, uključujući i njihova značenja u savremenom kontekstu. Ostala tematska težišta pokrivaju studije konflikta i istorijski/povijesni razvoj odnosa između istočne i zapadne Evrope praćen kroz prizmu političke istorije/povijesti i ekonomske istorije/povijesti kao i istorije/povijesti diskursa.

Pravne studije (Univerzitet/Sveučilište u Regensburgu)

Glavne težište čine pravo Evropske unije (EU) i pitanja ljudskih prava.
U okviru Evropskog prava se analizira struktura EU. Izučavaju se funkcije EU-institucija i način funkcionisanja EU-zakona. Naročito se ispituju odnosi između EU i novih zemalja članica centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Posebna pažnja je usmjerena kontaktu EU sa drugim državama, kao npr. sa Ruskom Federacijom ili Ukrajinom.
U okviru pitanja ljudskih prava specifičan fokus čini zaštita ljudskih prava u istočnoj Evropi. Posebno se naglašava uloga Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Slovenski/Slavenski jezici i književnosti (LMU Minhen, Univerzitet/Sveučilište u Regensburgu)

U nastavnom programu za slovensku književnost centralno mjesto ima koncept identiteta. Program se komparativno bavi različitim slovenskim/slavenskim književnostima, njihovim međusobnim kontaktima, kao i kontaktima sa kulturama i tekstovima van slovenskog/slavenskog svijeta. U fokusu se takođe nalazi sociologija književnosti, naime uloga književnosti u formiranju socijalnih identiteta i njen značaj u procesima političke i društvene transformacije.
Pored klasičnih predmeta u području lingvistike (kao što su fonologija, morfologija, sintaksa, semantika i pragmatika), težište nastave leži na tekstualnoj lingvistici, kognitivnoj lingvistici, sociolingvistici, psiholingvistici i formalnim aspektima opisa jezika. Time se ne pruža samo uvid u bogatu tradiciju i sadašnju raznovrsnost slovenske/slavenske lingvistike, nego istovremeno i pregled aktuelnih diskusija u opštoj/općoj lingvistici.

Evropska etnologija (LMU Minhen)

U pogledu brzih i dubokih procesa transformacije u istočnoj Evropi, važno je savremeno razumjevanje kulturnih i društvenih promjena na razini svakodnevice. Nastavni program Evropske etnologije posebno naglašava ovu dimenziju. Pored savremenog znanja o kulturama i društvima istočne Evrope, ovdje je od centralnog značaja postići aktivno poznavanje specifičnih metoda koje se koriste u etnologiji.

Političke nauke/znanosti (LMU Minhen)

Područje političkih nauka/znanosti pruža studentima uvod u komparativnu analizu političkih sistema istočne Evrope. „Istočna Evropa“ na početku 21. soljeća više ne predstavlja homogenu regiju. Kako bi se bolje razumjela njena raznolikost, potrebno je razumjevanje osnovnih načela međunarodnih komparativnih sistema. Znanje o političkim akterima, institucijama i procesima u državama istočne Evrope se ispituje u okviru političkih nauka/znanosti, time što se prate načini kojima one analiziraju moderne političke sisteme i razvijaju nove analitičke perspektive u pogledu različitosti. Pored tema spoljne/vanjske politike i politike sigurnosti, studenti izučavaju složene interakcije tekućih procesa transformacije i evropeizacije u novim članicama Evropske unije u istočnoj Evropi.

Komparatistika (LMU Minhen, Univerzitet/Sveučilište u Regensburgu)

Komparativna i opšta književnost obuhvataju izučavanje istorije/povijesti i poetike njemačke, slovenske/slavenske, engleske, američke i romanske književnosti, uključujući i proučavanje odnosa između književnosti i novijih medija. Uz interdisciplinarni pristup, istraživanje karakterišu uske veze sa umjetnošću, studijama kulturologije i društvenim naukama/znanostima. Područja izučavanja predstavljaju književna teorija; teorije proizvodnje, distribucije i recepcije književnosti, umjetnosti i drugih medija; izučavanje razvoja motiva, stilova i oblika izraza u okviru jedne književnosti, kao i u okviru transfera iz jedne književnosti u drugu.

Politička ekonomija (Univerzitet/Sveučilište u Regensburgu)

Područja u fokusu čine razvojna i tranzicijska ekonomija. Unutar tranzicijske ekonomije studenti izučavaju strategije reforme i spoljne trgovine, pitanjia konkurencije i kapitalnog tržišta u ekonomskim sistemima u skladu sa dinamičnim transformacijama. Unutar razvojne ekonomije u ključna pitanja spadaju uzroci nerazvijenosti i merenje indikatora razvijenosti. Dalja područja u okviru tranzicijske ekonomije u istočnoj Evropi obuhvataju siromaštvo, distribucija prihoda, životnu sredinu i nezaposlenost.

Jevrejska istorija/Židovska povijest i kultura (LMU Minhen)

U okviru elitnog master programa Istočnoevropskih studija Jevrejska istorija/Židovska povijest i kultura posebnu pažnju se posvećuje modernoj i savremenoj istoriji/povijesti Jevreja/Židova, istovremeno uzimajuči u obzir i srednjovekovnu istoriju. Počevši od ključnih jevrejskih/židovskih regiona istočne i srednje Evrope, disciplina nastoji da rekonstruiše puteve jedne dijaspore koja se posebno izdvaja visokim stepenom socijalne i geografske mobilnosti. Poseban naglasak je stavljen na teme jevrejskog pamćenja i istorijskih/povijesnih narativa.

Orijentalistika i Osmanistika (LMU Minhen)

Osmansko carstvo je bilo jedno od tri carstava koja su od ranog modernog doba fundamentalno uticala na istočnu Evropu. Obeleženo religijskom i etničkom raznolikošću, Carstvo je zajedno sa nacionalnim državama u nastajanju razvijalo posebne oblike modernosti.
Težište Orijentalistike i Osmanistike u Minhenu predstavlja kulturna i socijalna istorija/povijest od ranog modernog doba do danas. Posebno se naglašava izučavanje Osmanskog carstva i Turske republike ne samo kao fenomena Bliskog istoka ili islama nego i kroz prizmu evropskog konteksta.
Pojedini kursevi se takođe bave turskom književnošću u datom istorijskom/povijesnom kontekstu.

Posebne ponude

Tutorstvo/mentorstvo, kursevi stranih jezika, ljetne škole i prakse u istočnoj Evropi, vannastavni seminari (komunikacija i vještina prezentacije, konkurisanje za posao itd.).

Školarina

Minhen: 62 EUR za semester (+ 67,40 EUR karta za gradski prijevoz) = 129,40 EUR
Regensburg: 52 EUR za semester (+ 92,50 EUR karta za gradski prijevoz) = 144,50 EUR

Prijava

Program započinje u zimskom semestru svake akademske godine. Prijave za akademsku godinu 2020./2021. zapocinju 01.04.2020. do 15.06.2020.
Za više informacija o konkursu i dalja uputstva pogledajte: Bewerbung
Napomena:
Strani studenti sa diplomom iz inostranstva dužni su da svoje prijave dodatno podnesu kancelariji za međunarodnu saradnju do 15. jula/srpnja tekuće školske godine kao i da izvrše upis pošto prime dodatno pismo o prijemu izdato od kancelarije za međunarodnu saradnju. Na raspolaganje je dobar informativni priručnik „Guide to Master Studies for International Students at LMU” (“Uputstva stranim studentima za master studije na LMU“).

Lokacije

Minhen ili Regensburg

  • Minhen je grad fascinantnih doživljaja; u srcu samog grada je smešten univerzitetski/sveučilišni kampus. O vijekovima staroj kulturi svjedoče arhitektura različitih epoha, veliki bulevari i trgovi. Svake godine, umjetnost privlači brojne turiste. Muzički i pozorišni život daju posebno obiležje gradu. Postanite dio ove vitalne i međunarodne univerzitetske/sveučilišne scene, gdje više hiljada/tisuća studenata dobija kvalitetno obrazovanje u jednom prijatnom i inspirativnom okruženju.
  • Regensburg ima oko 17.000 studenata. Studentski domovi – kao i sam kampus u cjelini – specijalno su opremljeni za studente sa posebnim potrebama i pružaju smještaj za 3.500 studenata što Univerzitet/Sveučilište u Regensburgu čini najpovoljnijim u pogledu studentskih smještaja u Bavarskoj. Atmosfera na kampusu i kratke udaljenosti doprinose efikasnom studiranju koje Univerzitet/Sveučilište u Regensburgu redovno izdvaja od drugih univerziteta/sveučilišta po kraćem trajanju studija. Svoju privlačnost univerzitet/sveučilište donekle duguje i šarmu samog grada Regensburga, starom 2.000 godina, kao i prijatnom krajoliku. Slobodno vrijeme se može obogatiti kroz razne kulturne događaje koje nudi kampus.